BIP

Deklaracja dostępności cyfrowej

Sprawozdania finansowe publikowane są na stronie BIP Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jaworznie.