Wspinaczka sportowa

Wzorem ubiegłych lat, w tym roku szkolnym również będą się odbywały zajęcia na ściance wspinaczkowej dla naszych przedszkolaków.
Wspinaczka sportowa do dyscyplina olimpijska, więc nie jest to już zwykłe w chodzenie „do góry”. Oferuje naturalną formę ruchu, bezpieczną dawkę adrenaliny, buduje zaufanie w relacjach wspinacz – asekurant, wreszcie wpływa bardzo dobrze na kształtowanie układu kostnego dziecka – przeciwdziała i koryguje wady postawy.
Zajęcia w tym wieku to przede wszystkim dużo zabawy w nowej płaszczyźnie poruszania się, czyli w pionie Zajęcia będą się odbywały cyklicznie z podziałem na grupy.
Partnerzy – Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie, Uczniowski Klub Sportowy K-2.  Zajęcia prowadzi trener II klasy we wspinaczce sportowej – mgr Grzegorz Tucki.