Ramowy rozkład dnia

GRUPY MŁODSZE

6.00-8.30

Schodzenie się dzieci. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

8.30-8.45

Porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.45-9.15

Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

9.15-9.30

Czynności samoobsługowe, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

 

9.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

 10.00-11.15

Zabawy na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

 11.15- 11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne.

 

11.30-12.00

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

 12.00- 12.15

Zabiegi higieniczne

 12.15-14.30

Relaks. Leżakowanie.

 14.30- 14.20

Podwieczorek.

14.20- 14.30

Zabiegi higieniczne

 14.30- 15.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali

 GRUPY STARSZE

 8.00-8.45

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym,język angielski,zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

9.00-9.30

Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.30-9.45

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczno-sanitarne

9.45-10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości

10.45-11.45

Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące

Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne .

12.00-12.20

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.20- 12.40

Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk.

12.40-13.00

Relaks. Słuchanie bajek , muzyki-wyciszenie.

13.00- 14.15

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych z nauczycielami grup. Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

14.15- 14.30

Zabiegi higieniczne.

14.30- 14.45

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.45-15.00

Zabiegi higieniczne.

15.00 – 16.30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe. rozchodzenie się dzieci