Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 7
ul. Puszkina 5
43-603 Jaworzno

tel: 032 762 92 56,57,58
e-mail: pm7jaw@interia.pl