O nas

Nasze przedszkole znajduje się w budynku, który z zewnątrz otoczony jest przestronnym ogrodem. Ogród przedszkolny bogaty jest w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. Mamy 7 kolorowych sal wyposażonych w pomoce dydaktyczne, gry planszowe i zabawki. W salach zorganizowane są również kąciki tematyczne: przyrodnicze, muzyczne, czystości, konstrukcyjne oraz kąciki czytelnicze. Placówka posiada zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne, dwie sypialnie oraz salę do zajęć logopedycznych.

Naszym głównym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Aby spełnić nasz główny cel oddziaływania przedszkola skierowane są zarówno na dziecko jak i na rodziców.

Wiek przedszkolny w życiu człowieka jest okresem najbardziej intensywnych przemian rozwojowych. To złoty wiek uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych dziecka, w tym i przystosowujących do życia w grupie, dlatego powinien on być intensywnie wykorzystany przez pedagogów już od pierwszych kontaktów dziecka ze środowiskiem przedszkolnym. Metody, techniki i formy pracy dobierane przez naszych nauczycieli służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka tym samym rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania nowych zadań przy czym rozwijają wiarę we własne siły oraz możliwości.

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.